Borging van Open ZaakBrug integratiesoftware voor de VNG

AUTEUR: JACO DE GROOT CTO WEAREFRANK!

Afgelopen maand hebben wij de eerste implementatie van Open ZaakBrug (OZB) succesvol uitgevoerd bij de gemeente Súdwest-Fryslân. in deze blog vertelt Jaco de Groot CTO van WeAreFrank! welke stappen hieraan vooraf zijn gegaan. 

De gemeentes Súdwest-Fryslân, Haarlem en Utrecht moesten afgelopen jaar van hun oude zaaksysteem af en hebben daarbij gekozen voor de open-source OpenZaak. Als een van de eerste movers liep de gemeente Súdwest-Fryslân echter tegen een probleem aan: namelijk dat de oude Zaak- en Documentservices (ZDS) standaard niet wordt ondersteund in OpenZaak. Hierdoor viel de bestaande integratie met de oudere randsystemen weg en moest er een oplossing worden gevonden.

Whitepaper Alles over Open Zaakbrug 2.0


TERUGBLIK EN TOTSTANDKOMING VAN DE SAMENWERKING

Om dit probleem op te lossen heeft Eduard Witteveen, van de gemeente Súdwest-Fryslân, Open ZaakBrug in het leven geroepen. In eerste instantie als Proof Of Concept (POC) gebouwd in de programmeertaal Python.  Open ZaakBrug zorgt voor de vertaling van de oude ZDS standaard naar de nieuwe Zaakgericht Werken (ZGW) standaard. 

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft daarna de gemeentes Utrecht en Haarlem benaderd om Open ZaakBrug en de problemen die het oplost te toetsen. Beide gemeentes herkenden zich in het probleem dat de bestaande ZDS integraties weg gingen vallen en waren direct enthousiast. Na nader overleg bleek dat Python niet de juiste keuze was voor een gezamenlijke oplossing. Daarom is in 2020 Open ZaakBrug (OZB) omgezet van Python naar Java code.

 

ZOEKTOCHT NAAR OPEN-SOURCE INTEGRATIESPECIALIST

Daarna kwam voor de drie gemeentes de echte uitdaging, namelijk om een marktpartij te zoeken die (1) garanties op de broncode wilde geven en een partij die (2) OZB wilde implementeren. Voor de gemeentes was dit idealiter één partij, die zowel de implementatie kon doen, incidenten kon oplossen en de verbeteringen aan de Java code kon maken. Om de OZB software productiewaardig te maken en de kennis geborgd te krijgen, moest dit landen bij een grote marktpartij met kennis van integratie. Zo zijn de gemeentes bij WeAreFrank! uitgekomen, dé open-source integratiespecialist van Nederland.

In september 2020 is WeAreFrank! benaderd door de gemeente Súdwest-Fryslân met de vraag of wij als marktpartij garanties op de OZB broncode konden geven en de implementatie voor ze uit te voeren op hun landschap.

INBRENG VAN WEAREFRANK! IN OPEN ZAAKBRUG

Na de eerste oriënterende gesprekken hebben wij als WeAreFrank! ja gezegd tegen gemeente Súdwest-Fryslân. Na tijd te hebben gekregen om de Java code te kunnen reviewen concludeerden wij dat de gemeentes een uitstekende en stabiele basis hadden gebouwd. 

De grootste wijziging die WeAreFrank! heeft gemaakt was de software voorzien van onze eigen Open Source Ladybug Test Tool. Ladybug is noodzakelijk om het berichtenverkeer in te kunnen zien en zo fouten en incidenten snel te kunnen oplossen. Met Ladybug kunnen ook geautomatiseerde tests aan de CI/CD pipeline worden toegevoegd zodat bij iedere wijziging aan Open ZaakBrug automatisch alle beschikbare tests worden uitgevoerd. Met het toevoegen van Ladybug aan Open ZaakBrug durven wij garantie te geven op de OZB 1.0 productieversie. Meer informatie over ladybug.

 

EERSTE SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE OPEN ZAAKBRUG

Afgelopen april was voor de gemeente Súdwest-Fryslân de inproductiename van OpenZaak. Parallel hieraan hebben wij gezamenlijk ook de eerste Open ZaakBrug in productie genomen. De eerste implementatie was voor hun BurgerZaken randsysteem. Binnenkort zullen wij samen de andere ZDS randsystemen koppelen. Lees verder op commonground

 

Tot slot

Wij zijn de gemeente Súdwest-Fryslân dankbaar dat zij ons gekozen hebben als hun implementatiepartner voor Open ZaakBrug. Daarnaast willen we ook de gemeente Utrecht en de gemeente Haarlem bedanken voor hun vertrouwen in ons, dat wij mogen meewerken aan de broncode voor Open ZaakBrug. Als laatste willen wij de VNG bedanken voor het uitdragen van het open source gedachtengoed in Nederland.

Wij zijn als WeAreFrank! heel trots dat we mee mogen bouwen aan de technische fundering van Nederland! De Open ZaakBrug integratieoplossing is gratis te gebruiken voor iedereen.

Whitepaper Alles over Open Zaakbrug 2.0

 

Ook overstappen naar OpenZaak en Open ZaakBrug? Plan een adviesgesprek in!