Wat is service orkestratie en waarom is het essentieel voor organisaties?

Wat is service orkestratie en waarom is het essentieel? Met service orkestratie kun je een doelgroep, bijvoorbeeld inwoners van jouw gemeente, ontzorgen. Je maakt er de data-uitwisseling soepel en foutloos mee. Dat is een groot goed, maar wat je niet wil is de verantwoordelijkheid voor goede of slechte communicatie bij diezelfde doelgroep neerleggen. Kies je bij service orkestratie voor een framework, dan neemt de kans op een soepele uitwisseling toe, zeker in vergelijking met een maatwerksysteem.

Efficiënt beheer van datastromen
In de basis komt service orkestratie neer op het efficiënt beheren van datastromen tussen diverse applicaties, waarbij je ervoor zorgt dat het maken van fouten tot een minimum is beperkt en eventuele missers zo snel mogelijk zichtbaar zijn. Omdat het aantal services best snel groeit, is het aan organisaties om hier slim op in te spelen en een van de organisaties waar dat voor geldt zijn gemeenten.

Wat zijn de belangrijkste trends voor 2023 waar het de gemeentelijke integratie betreft? 

Download trendrapport


Onbewust van belang service orkestratie
Veel organisaties zijn zich niet van bewust van het belang van goede service orkestratie. Zo valt de keuze bij het leggen van koppelingen steeds vaker op API’s. Daaraan kunnen goede argumenten ten grondslag liggen, bijvoorbeeld de wens tot een versimpeling op technisch vlak. Toch leidt de keuze voor API’s in veel gevallen ook tot een complexere situatie aan de kant van een afnemer.

Jij neemt verantwoordelijkheid en schuift die niet af
Hoe werkt dat? Hoe kan een versimpeling aan de ene kant tot een complexere situatie aan de andere kant leiden? Bij een framework neem je de complexiteit voor afnemers uit handen. Jij zorgt ervoor dat bij het uitwisselen van data checks plaatsvinden op de juistheid en compleetheid van de informatie. Bij het gebruik van losse API’s verleg je deze naar de afnemer van jouw services. In het verleden kozen organisaties ervoor om de service orkestratie in eigen hand te nemen, maar met het uitdijen van het aantal applicaties neemt ook de populariteit van API’s toe. Daarbij geldt wel dat een aantal afnemers van deze services de accuraatheid van de data niet kan of wil controleren.

Is er een servicelaag die data valideert?
De inwoners van een gemeente is typisch zo’n groep ‘gebruikers’ die je niet wil opzadelen met het controleren van de juistheid van de gegevens die ze invoeren. Bijvoorbeeld als ze een dienst van jou afnemen of gebruiken. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin applicaties met elkaar communiceren. Bij service orkestratie is er altijd sprake van een servicelaag die de uitgewisselde data valideert. Is dat moment er niet, dan communiceren systemen misschien wel incomplete data met elkaar, met als ultiem vervelend resultaat dat aan het eind van het proces blijkt dat wat iemand of een systeem wil, toch niet mogelijk is en het proces opnieuw moet. Of dat jij als gemeente de verkeerde dienst uitvoert.

Je zit zelf aan het stuur met een framework
Met de keuze voor een modern en flexibel framework voorkom je de narigheid die meelift op foutieve communicatie. Dat was altijd al belangrijk, maar in tijden van steeds complexere systemen des te meer. Met service orkestratie, liefst met een framework zoals het Frank!Framework, geef je jezelf grip op alle applicaties én de bijhorende communicatie. Daarmee voorkom je fouten en irritatie tussen teams die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van deze fouten. Een framework is ook best slim, in die zin dat als een bericht drie keer niet aankomt, er automatisch een melding volgt die aanzet tot een correctie van het systeem. Organisaties implementeren en corrigeren vervolgens zelf de patronen die waren ingesteld en niet voldeden.

Service orkestratie is een keuze voor kwaliteit
Was vroeger dan alles beter? Dat natuurlijk niet. Een keuze voor service orkestratie is een keuze voor kwaliteit, voor grip op processen en een keuze voor tevreden gebruikers. Vandaar ook het woordje service. Kies je voor een framework, dan lever je. Letterlijk. 

TRENDRAPPORT2023-cta[39]

 

Heb jij een vraag over IT-architectuur? In 9 minuten bespreken we jouw vraag.