Dynamisch ontwikkelen met Frank!Containers

AUTEUR: RICARDO VAN HOLST INTEGRATION & FRANK!DEVELOPER

Makkelijker lokaal ontwikkelen en blue-green cloud deployments!

Containerisatie van applicaties biedt vele voordelen, zeker in combinatie met een orchestratie platform als Kubernetes. Containers bieden eenvoudige reproduceerbare deployments die op alle omgevingen hetzelfde werken en eenvoudig geschaald kunnen worden naar de gewenste load. Ook zijn upgrades en wijzigingen met containers eenvoudiger uit te rollen. Met de komst van DevOps zullen ontwikkelaars zelf meer beheer doen op de applicaties die ze ontwikkelen. Dan bieden containers de mogelijkheid die stap te maken, door volledig draaiende applicaties op te leveren inclusief onderliggende stack. Dit scheelt de DevOps Engineer veel tijd omdat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de stack en zich volledig kan concentreren op de applicatie zelf.

 

DEVOPS

Ook het opensource Frank!Framework is beschikbaar als verschillende containerimages. Onze Frank!Containers kunnen door ontwikkelaars lokaal gebruikt worden of ingezet worden om hun integratie configuraties te deployen. Lokaal kunnen ontwikkelaars hun Frank!Configuraties eenvoudig ontwikkelen en testen, zonder zich zorgen te hoeven maken dat de applicatie bij een andere Frank!Developer ander gedrag vertoont. Door ook randsystemen, zoals databases in een container te draaien, kunnen ontwikkelaars eenvoudig het gedrag van de integratieapplicatie lokaal testen. De DevOps Engineers hoeven de software niet meer te installeren op hun eigen computer, wat het werk voor integratieontwikkelaars vereenvoudigt.

 

KUBERNETES

Onze Frank!Containers zijn stateless en kunnen daardoor makkelijk horizontaal schalen bij hoge load. In combinatie met een Kubernetes cluster kan een nieuwe configuratie, blue-green, gedeployed worden zonder dat de afnemers downtime ondervinden.

Tekengebied 1

FRANK!CONTAINER

Onze Frank!Containers zijn daar waar mogelijk gebaseerd op open source software en volledig aanpasbaar aan de omgeving waarin ze moeten draaien. Als basis gebruiken we zoveel mogelijk Tomcat. Er is documentatie beschikbaar om deze zelf te configureren, wat DevOps teams de mogelijkheid geeft om zelf controle te hebben over hun stack.

Meer informatie over het Frank!Containers en het Frank!Framework is te vinden op onze GitHub: github.com/ibissource/iaf/tree/master/docker


Tot slot

De Frank!Containers kunnen vanaf release 7.6 van het Frank!Framework gebruikt worden.  Wil je meer informatie? Neem hieronder contact op voor een adviesgesprek.

 

Benieuwd hoe WeAreFrank! een omvangrijke systeemintegratie succesvol afgerond heeft na de grootste overname in de Nederlandse verzekeringsmarkt?

waf-case-study

Juridisch was de overname in kannen en kruiken, maar op het gebied van systeemintegratie begon het avontuur toen pas. Jeroen Jansen van Rosendaal, vanuit WeAreFrank! nauw betrokken bij de systeemintegratie, neemt ons via case study mee in dit omvangrijke project.

Download case-study

Heb jij een vraag over IT-architectuur? In 9 minuten bespreken we jouw vraag.