De visie van een Enterprise Architect op de toekomst van de verzekeringsmarkt en IT-Architectuur

De wereld verandert in rap tempo en ziet er heel anders uit dan 10 jaar geleden. Zo zal de wereld er over 10 jaar ook weer totaal anders uitzien. Voor een verzekeraar is het erg belangrijk om in te spelen op veranderingen die gaan komen, om zo een optimale dienstverlening te realiseren en te kunnen blijven concurreren. In deze blog lees je een aantal van deze veranderingen die de verzekeringsmarkt aanzienlijk zullen gaan beïnvloeden. Wil jij een totaaloverzicht van de visie van een Enterprise Architect op de toekomst van de verzekeringsmarkt? Download dan hier ons visiedocument.


Het klimaat

Het klimaat is iets wat de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd is. Natuurrampen zoals de overstroming in Limburg in de zomer van 2021 zullen steeds vaker plaatsvinden.  Dit betekent dat verzekeraars ook vaker schadeclaims van veel mensen tegelijkertijd zullen krijgen. Hoewel je een natuurramp vaak niet kan voorkomen, kan je je als verzekeraar wel voorbereiden. Bijvoorbeeld door te werken met kortingen op premies wanneer verzekerden preventieve maatregelen nemen tegen schade door natuurgeweld.

Daarnaast bieden zulke situaties ook een kans om je dienstverlening positief te positioneren ten opzichte van de concurrentie. Wanneer je in rampsituaties niet kijkt naar iedere letter van de verzekeringsovereenkomst, maar het menselijke aspect laat gelden bij het inwilligen van een schadeclaim, zet je jezelf op de kaart als verzekeringsmaatschappij.

Buiten de verandering in het klimaat heeft er ook een verandering plaatsgevonden in de visie op het klimaat. Waar voorheen de gemiddelde mens er niet echt mee bezig was, kijken steeds meer mensen naar groene oplossingen en organisaties die zich hiermee bezighouden. Ook dit is een manier om je als verzekeringsmaatschappij te differentiëren. Zo kun je investeren in vergroeningsprojecten of premiekortingen aanbieden bij verzekeringen op woningen met het energielabel A.

Visie document WAF button

 

Embedded Finance

Embedded Finance is een ontwikkeling waarbij financiële diensten steeds vaker binnen een andere dienst verkocht worden. Zo bieden steeds meer organisaties verzekeringen aan als extra dienst naast hun primaire product of dienst. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een annulerings- of reisverzekering bij het boeken van een hotelovernachting. Verzekeraars kunnen hierop inspelen door een samenwerking aan te gaan met deze organisaties en hun diensten onder het merk van de organisatie te verkopen, een zogenaamde “white-label” constructie.

Nieuwe toetreders tot de verzekeringsmarkt

Waar vroeger de verzekeringsmarkt alleen bestond uit grote maatschappijen, is dat nu wel anders. Steeds meer start-ups en andere kleinschalige verzekeraars worden toegelaten tot de verzekeringsmarkt. Hierdoor wordt het concurrerende vermogen van een verzekeringsmaatschappij steeds belangrijker.

Het belangrijkste aspect waar je op kunt concurreren is tegenwoordig niet meer per se de hoogte van premies, maar juist op de dienstverlening. De vraag die je je hierbij moet stellen als verzekeraar is: kan ik voldoen aan de alsmaar veranderende verwachtingen van mijn klanten?

Om “ja!” te kunnen beantwoorden op deze vraag is het onder andere belangrijk dat op technisch vlak de voorkant van je dienstverlening flexibel is. Je zult je IT-architectuur dus zo moeten inrichten dat je je website en mobiele applicaties makkelijk kunt optimaliseren en functionaliteiten kunt toevoegen, maar dat tegelijkertijd de achterkant stabiel en foutloos blijft draaien. Zo onderscheid je jezelf van de concurrent én zorg je ervoor dat je diensten klaar zijn voor toekomstige veranderingen.

De toekomst van de verzekeringsmarkt

Wil je meer weten over hoe de toekomst van de verzekeringsmarkt eruit zal gaan zien en waar je als verzekeraar het verschil kan maken? Wij interviewden Robert-Jan Opschoor,  Enterprise Architect bij een van de  grootste verzekeraars van Nederland en stelde op basis hiervan een visiedocument op over de toekomst van de verzekeringsmarkt. Download het document hier.

WeAreFrank! helpt de grootste verzekeraar van Nederland

Gerelateerde artikelen