MijnZaken Track & Trace – VNG advies vergroot inzicht voor gemeenten en burgers

MijnZaken Track & Trace geeft burgers zicht op de status van een aanvraag, bijvoorbeeld voor een bouw- of parkeervergunning. Wat de MijnZaken-functie ook doet is gemeenten sneller en beter inzicht geven in processen. Het maakt gemeenten eveneens eigenaar van hun eigen data. Steden als Buren, Den Haag en Tilburg zijn inmiddels gestart met de uitrol. MijnZaken is onderdeel van ZGW, maar vereist wel een paar belangrijke stappen. Wat is MijnZaken precies en wat is er nodig om tot een succesvolle adoptie te komen?


Status van gemeentediensten volgen met MijnZaken-functie

Met MijnZaken Track & Trace lanceert VNG een manier van werken die consumenten bekend voor zal komen. Het is verglijkbaar met het bestellen van een pakket, waarna je als klant vervolgens online de processtappen kunt volgen. Gemeenten bieden diensten aan en inwoners van gemeenten kunnen een aanvraag voor een dienst volgen via de MijnZaken-functie. Is een parkeer-, bouwvergunning of paspoort aangevraagd, dan volgt een inwoner de voortgang van de aanvraag via een door DigiD-beschermde omgeving.

 

MijnZaken projecten in Buren, Den Haag en Tilburg

Drie plaatsen hebben aangegeven voorloper te willen zijn bij de adoptie van MijnZaken Track & Trace: Buren, Den Haag en Tilburg. Daarmee blijven er nog ruim driehonderd gemeenten over die kunnen aanhaken bij het VNG-initiatief. Gemeenten mogen uiteraard zelf bepalen of ze dat willen en wanneer ze wensen te starten. Het enthousiasme hiervoor lijkt groot. De Track & Trace portal geeft gemeenten de kans om burgers nog beter te bedienen. Het initiatief is onderdeel van de eveneens door veel gemeenten gewaardeerde Zaakgericht Werken beweging.

 

MijnZaken staat of valt bij soepele uitwisseling data

Inspelen op de mogelijkheden van MijnZaken vereist van gemeenten dat ze databronnen aan elkaar knopen. Dat is de enige manier om tot de gewenste transparantie te komen voor de burger. De bouwstenen voor succes zijn aanwezig bij gemeenten. Toch heerst er wel enige huiverigheid of de nieuwe portal in staat is tot het koppelen met de bestaande IT-infrastructuur en netwerk. Daarnaast wil geen enkele gemeente de hoofdprijs betalen voor het inrichten van MijnZaken. Dat laatste is voor veel gemeenten een reden om nu nog niet de stappen te zetten die leiden tot Track & Trace voor burgers die een dienst willen afnemen. Die terughoudendheid bij sommige plaatsen is niet nodig.

 

Benieuwd hoe WeAreFrank! als integratiepartner Nederlandse gemeenten helpt met zaakgericht werken conform Common Ground? 

Download case

 

Leverancier van open en transparante integratielaag

Als gemeente wil je ook bij de uitrol van MijnZaken Track & Trace eigenaar zijn van de data, daarnaast wil je niet vastzitten aan een leverancier. Een vendor lock-in helpt je uiteindelijk niet aan de gewenste flexibiliteit en onafhankelijkheid om eigen afwegingen te maken. WeAreFrank! stimuleert een open en transparante manier van werken. Als samenwerkingspartner en leverancier hebben we veel ervaring in het begeleiden van gemeenten. Wij koppelen alle mogelijke IT-systemen en bedrijfsapplicaties en dat doen we op een open en eerlijke manier. Dat laatste is precies wat MijnZaken ook nodig heeft als basis om burgers een duidelijke Track & Trace te bieden.


Laagdrempelige open-source integratie

Gemeenten die willen overstappen op de MijnZaken-functie, moeten eigenaar willen zijn van de daarvoor vereiste integratielaag. Als eigenaar van de data en de integratiemogelijkheden, voorkom je vervolgens dat je vastloopt in de tentakels van een leverancier. Open-source integratie is daarvoor het middel en veel ICT-kennis is niet nodig om dit te realiseren en onderhouden. Het open-sourceplatform dat wij kunnen realiseren is benaderbaar en low code. Een ICT-laag binnen de gemeente is niet nodig, een functioneel beheerder kan ermee overweg. 


Open en eerlijke processen vormen de basis voor succes

MijnZaken is een geweldig initiatief vanuit VNG, Zaakgericht Werken heeft de toekomst. Burgers horen absoluut te profiteren van open en eerlijke processen, helder inzicht in de aanvraag van een vergunning of bruiloft. Toch moeten gemeenten zichzelf bij het creëren van die transparantie niet vergeten. Het klaarstomen voor een soepele adoptie van MijnZaken kan vragen oproepen, maar als WeAreFrank! staan we klaar om jouw gemeente op een eerlijke manier te helpen. Dat doen we via ons eigen open-souceplatform, waarmee jouw gemeente zelf aan de slag kan.

Whitepaper Common Ground- Met knop – 1 (klein)

Heb jij een vraag over Common Ground?

Gerelateerde artikelen