Is jouw IT-landschap cloud ready?

IT-infrastructuur en applicaties zijn bijna niet meer voor te stellen zonder de cloud. Sinds de trend van cloud computing is ingezet, zijn al veel bedrijven geheel of gedeeltelijk overgestapt naar de cloud. Maar hoe weet je of jouw IT-landschap klaar is voor de cloud?

Het beantwoorden van die vraag is nog best complex. Het hangt namelijk van veel factoren af of je kunt overstappen naar de cloud. Cloud Ready zijn is meer dan de bereidheid of de wens om IT-infrastructuurdiensten te verplaatsen naar de cloud.

De eerste bedrijven die hun systemen naar de cloud verhuisden, deden dat onder meer vanwege de belofte dat de cloud zoveel goedkoper zou zijn. Voor een deel is dat ook zo omdat er geen dure hardware meer aangeschaft hoeft te worden en omdat alleen het gebruik wordt gefactureerd. Maar als applicaties niet geschikt zijn om te profiteren van de andere voordelen die de cloud biedt, dan heeft de overstap naar de cloud niet zoveel meerwaarde. Het 1-op-1 overzetten van applicaties en systemen naar de cloud is om die reden ook geen goed idee. De kans dat je alle voordelen uit de cloud haalt, is dan erg klein en je loopt zelfs het risico dat je duurder uit bent met de cloud dan in een on-premise omgeving.

 

Onderzoeksvragen

Om te beoordelen welke applicaties geschikt zijn voor de cloud, kun je kijken hoe jouw producten, onderdelen of applicaties aan elkaar gekoppeld zijn. Hoeveel data gaat er doorheen, en is dat altijd of alleen gedurende bepaalde korte perioden? Dat zou je kunnen vastleggen in tijdschema's. Vraag je vervolgens ook af wat de meest kritieke onderdelen zijn. Welk onderdeel is echt belangrijk en moet altijd beschikbaar zijn?

De cloud biedt bijvoorbeeld het voordeel dat je systemen uit kunt zetten als ze niet nodig zijn. Ook is het in de cloud eenvoudig om extra reken- of opslagcapaciteit in te zetten als daar behoefte aan is. Applicaties die kunnen omgaan met deze elasticiteit, het op- en afschalen, zijn beter geschikt voor de cloud.

 

INTEGRATIELAAG

Als je eenmaal een beeld hebt van welke applicaties Cloud Ready zijn, is het belangrijk om een verhuisplan te maken. De zogeheten connectivity-laag die de integratie tussen twee systemen verzorgt, moet ook mee verhuizen naar de cloud. Als je onderdelen gaat verplaatsen naar de cloud, krijg je automatisch te maken met connectiviteit, dus de integratielaag die zorgt voor de data-overdracht tussen cloud en on-premise en vice versa. Omdat het hele proces best complex is, gaat een overstap naar de cloud vaak in kleine stapjes.

Of je Cloud Ready bent hangt dus af of van de vraag of je een goed migratieplan hebt en of al jouw applicaties optimaal gebruik kunnen maken van het aan- en uitschalen van de cloud. In principe is elke applicatie Cloud Ready, maar denk er goed over na hoe je dat wil migreren en denk ook na over hoe je kosten gaat besparen. Omdat er best wel wat bij komt kijken, bij een overstap naar de cloud, kan het verstandig zijn om je hierbij te laten adviseren of begeleiden door een specialist.

BENIEUWD HOE WEAREFRANK! EEN OMVANGRIJKE SYSTEEMINTEGRATIE SUCCESVOL HEEFT AFGEROND? 

Juridisch was de overname in kannen en kruiken, maar op het gebied van systeemintegratie begon het avontuur toen pas. Jeroen Jansen van Rosendaal, vanuit WeAreFrank! nauw betrokken bij de systeemintegratie, neemt ons via case study mee in dit omvangrijke project. 

Download case-study

Systeemintegratie succesvol afgerond na grootste overname!

Gerelateerde artikelen