Gemeenten doen zichzelf tekort met Enterprise Service Bus tunnelvisie

Is de Enterprise Service Bus (ESB) het Ei van Columbus voor gemeenten die applicaties willen integreren? Het antwoord hierop moet ‘nee’ zijn. Gemeenten denken op dit moment teveel in ESB’s en daarmee sluiten ze alternatieve goede en moderne opties uit. Vraag een leverancier eens om de beste oplossing voor een gemeente-integratie of gemeente-migratie!

ESB is niet langer de moderne optie
Is er iets mis met de Enterprise Service Bus? Dat niet. Toch zouden gemeenten bij de zoektocht naar goede integratie en migratietechnieken best iets breder mogen richten dan alleen op de ESB. De drieletterige afkorting lijkt getransformeerd tot soortnaam, zoals Luxaflex dat is voor raamdecoratie. Zonder de ESB tekort te willen doen: er zijn meer opties. En soms zijn die opties beter, moderner.

Wat zijn de belangrijkste trends voor 2023 waar het de gemeentelijke integratie betreft? 

Download trendrapport


ESB als nadeel voor gemeente-integraties
Wanneer is een ESB een nadeel voor gemeente-integraties? Een ESB is inmiddels gebaseerd op een verouderde techniek voor het integreren van applicaties. Zie de laag als een snelweg. Je maakt jouw auto klaar om daarop te rijden en neemt de afslag op de plek waar je wil integreren. Tot zover lijkt het gebruik ervan logisch, maar die afslag is vaak te rigide. Daarbij is het maar de vraag of je per sé met de auto naar je bestemming wil. Misschien geef je in sommige gevallen de voorkeur aan de trein of de fiets? Ook is het aansluiten op de ESB in veel gevallen complexer dan strikt nodig is. Ter vergelijking: een framework maakt het voor gemeenten makkelijker om te integreren. Dat staat gelijk aan lagere kosten, sneller koppelen en een kortere time-to-market.

Framework biedt meer integratie-opties
Waarom is een framework moderner en beter? Hoewel er weinig mis is met een goed functionerende ESB, is het niet de moderne tool die een framework wel is. Dat raamwerk geeft meer mogelijkheden voor het leggen van gemeente-integraties. De API-gateway waar veel gemeenten over beschikken, kan gewoon blijven bestaan. De koppelingen daarvoor zijn in het framework verwerkt. Daarmee transformeer je als lokale overheid jouw integratieplatform van closed source naar open source. Met het framework pak je alle complexiteit op, terwijl je met low-code jouw applicaties configureert. Low-code vereist minder technische kennis van de gemeente medewerkers die zich bezighouden met het beheer van applicaties.

Gemeente-migraties complex? Dat hoeft zeker niet!
Dat een groot percentage van alle gemeenten bij een selectietraject vrijwel standaard vraagt om een ESB, is een gemiste kans. Soms is ook sprake van misvattingen en een daarvan is dat een gemeente-migratie complex zou moeten zijn. Dat is regelmatig door leveranciers zo verkocht en die boodschap is aangekomen bij gemeenten. Toch zijn wij, als WeAreFrank, in shock als we merken hoe ingewikkeld gemeenten het voor zichzelf maken. Tien jaar geleden was de ESB de voor de hand liggende keuze, maar vandaag de dag is dat zeker niet meer het geval.

Framework sluit aan op common ground strategie
De voor de hand liggende stap is om eerst een framework neer te zetten. Dat gaat sneller dan de basis van een ESB realiseren. Bij het leggen van nieuwe koppelingen is dat overduidelijk. Daarnaast is een goed framework gemaakt op basis van open source. Dat heeft als voordeel dat als een gemeente een bepaalde koppeling wil en die al eens is ontwikkeld, de integratie snel gelegd is. Dat is in lijn met common ground, de strategie waarbij gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan ontwikkelen. Het omarmen van een modern framework is daarvoor een slimme eerste stap. 

TRENDRAPPORT2023-cta[39]

 

Heb jij een vraag over Common Ground?

Gerelateerde artikelen