Zaakbrug - Tolk tussen ZDS en ZGW

Gemeenten richten hun IT-landschap stap voor stap in volgens de principes van Common Ground. Een van die principes schrijft voor dat nieuwe taakapplicaties en zaaksystemen bestaan uit API’s voor Zaakgericht werken (ZGW). Maar wat als je een taakapplicatie in huis hebt die geen ZGW spreekt? Dan heeft WeAreFrank! de oplossing.

Den Haag werkt met het zaaksysteem OpenZaak. Een zaaksysteem is als het ware het knooppunt binnen de gemeentelijke organisatie waar zaken en documenten bij elkaar gebracht worden. Dat biedt mogelijkheden om allerhande processen zaakgericht af te handelen. OpenZaak is ingericht volgens de VNG API-standaarden voor zaakgericht werken en is open source; geheel naar de principes van Common Ground. “Den Haag wilde als eerste grote applicatie Centric Leefomgeving koppelen met OpenZaak, en daar een productiewaardige omgeving mee neerzetten waar zo’n 1500 ambtenaren mee kunnen werken,” vertelt Daniel Langeveld, accountmanager Public Sector bij WeAreFrank! “Er was echter een barrière: Centric Leefomgeving spreekt ZDS, de standaard Zaak- en Documentservices, terwijl OpenZaak ZGW spreekt, de nieuwe Zaakgericht Werken standaard. Oftewel SOAP-API versus REST-API. Er moest dus een vertaallaag komen waar alle API’s doorheen kunnen; een brug die de verbinding legt tussen oud en nieuw.” 

Stap voor stap

Integratiespecialist WeAreFrank! heeft het Frank!Framework ontwikkeld, een open source integratieframework met meer dan honderd componenten waarmee applicaties en bedrijfssystemen gekoppeld kunnen worden. “Wij hebben Zaakbrug als vertaalcomponent binnen het framework gebracht en geïmplementeerd in OpenZaak. Daardoor kan Centric Leefomgeving - met ZDS-standaard - naadloos communiceren met OpenZaak. Een significante ontwikkeling voor de gemeente Den Haag, want zij hadden nog geen manier gevonden voor de transitie naar de Zaakgericht werken-standaard. ZGW is ‘op papier’ heel mooi, maar de gemeenten en de markt moeten er vervolgens wel mee uit de voeten kunnen. Met de Zaakbrug kan de gemeente de overgang naar ZGW stap voor stap uitvoeren met behoud van compatibiliteit met de applicaties die worden gebruikt. Gemeenten hebben nu eenmaal applicaties die ze niet zomaar kunnen of willen uitzetten en vervangen. Voor Den Haag geldt dat zeker voor Centric Leefomgeving. Voor Centric is het voordeel dat ze rustig kunnen werken aan de doorontwikkeling van hun applicatie richting ZGW-standaard. Want in beginsel is de Zaakbrug een tijdelijke voorziening. Als in de toekomst alles ZGW spreekt is de Zaakbrug niet meer nodig; hoewel ik er meteen bij zeg dat er altijd integratie-uitdagingen zullen blijven.”

Plug & play

“Voor de implementatie van de Zaakbrug in Den Haag hebben we van tekentafel tot productie een halfjaar nodig gehad,” aldus Langeveld. “Een grote applicatie als Centric Leefomgeving vraagt om een uitgebreid testtraject. Inmiddels is het plug & play. Alles wat WeAreFrank! ontwikkelt is open source. We werken niet met licenties, iedereen die dat wil kan onze oplossingen zo van GitHub plukken.” Dat wil niet zeggen dat WeAreFrank! de deur achter zich dichttrekt zodra een implementatie voltooid is. “Zeker niet,” bevestigt Langeveld. “We bieden optioneel op al onze producten dienstverlening en ondersteuning volgens een overeengekomen service level agreement. En uiteraard hoort daar het doorvoeren van updates bij zodat de security gewaarborgd is.”

Complementair

Langeveld is zeer te spreken over de samenwerking met Centric in het Haagse project. “De samenwerking was open en betrouwbaar. Centric is altijd beschikbaar voor overleg. In de nieuwe realiteit van Common Ground en open source is het belangrijk dat we goed kunnen communiceren; dat geldt zowel voor de techniek als voor de communicatie van mens tot mens. De tijd van de grote silo-applicaties is voorbij; gemeenten nemen niet meer al hun applicaties af bij één of twee leveranciers. Dat hoeft niet meer; wij hebben als doel om alle applicaties met elkaar te kunnen laten spreken. Daardoor ontstaan heel organische samenwerkingen tussen gemeenten en leverancier en tussen leverancier en leverancier. Aanbestedingen waarbij aan de voorkant alles tot in detail werd uitgeschreven liggen meer en meer achter ons. We stellen ons open voor elkaar en gaan aan de slag. Ieder met waar hij goed in is. Samen zijn we complementair en gaan we voor het beste resultaat.”

Centric Leefomgeving

Centric Leefomgeving is een all-in-one oplossing voor vergunningverlening, mobiel toezicht en handhaving. Hiermee voldoen gemeenten direct aan de eisen van de Omgevingswet die afgelopen 1 januari van kracht is geworden. Met Centric Leefomgeving is de gemeente aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt en zorgt voor samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit.

Meer weten over de ZaakBrug?

Gerelateerde artikelen